Invalide en hoogbegaafd

Geduld

Rolstoel

Wie mooi wil zijn, moet pijn lijden…

Hallo rollator. Dag ego!

Op volle toeren achteruit

Balans