Therapiedagboek: deel 3

Geduld

Rolstoel

Liefde

Confrontatie

Hallo rollator. Dag ego!